Bijeenkomst RVS-LB
Donderdag 27 juni 2024
Proeven, beleven en ontmoeten
Locatie: Kasteel Eyckholt, Roosteren

Donderdag 27 juni jl. vond een bijeenkomst van RVS-LB plaats bij Kasteel Eyckholt in Roosteren, waarbij proeven, beleven en elkaar ontmoeten centraal stond. Na een gastvrije ontvangst met Limburgse streekproducten lekkernijen, leidde dagvoorzitter Jules Coenen de bijeenkomst in. Jules Coenen: “De transitie is een beweging die gaat over circulariteit. Het is pas goed als het de economie raakt, het landschap verbetert, zo ook het toekomstperspectief en eveneens de betrokkenheid van de burger raakt. De essentie gaat over het verkorten en verwaarden van vraaggestuurde ketens, toekomstperspectief voor (regeneratieve) landbouw, versterken van de kracht van het landschap en dat vanuit een haalbaar sociaal-economisch perspectief. En dan spreken we over de lange termijn. De dynamiek in het huidige proces is voelbaar en als we naar het groeiproces kijken binnen RVS-LB, dan zien we dat we op schema zitten. Op dit moment hebben wij namelijk meer dan 400 deelnemers en meer dan 26 getekende contracten. En niet onbelangrijk: ontzettend lekkere producten van Limburgse bodem…”

Ook partner of deelnemer worden? Meld je hier aan en ontmoet RVS-LB. 

Met aandacht voor innovatie is RVS-ZL trots op makers, telers, boeren en kwekers van Zuid-Limburg. Samen en daadkrachtig gezonde, voedzame producten van eigen bodem in de markt zetten, tegen eerlijke en transparante prijzen voor alle partijen uit de keten is het streven. RVS-ZL verbindt, verknoopt en verkoopt…

RVS-ZL

Etiënne Hochs, voorzitter RVS-LB

Etiënne Hochs, voorzitter RVS-LB, heette de aanwezige streekhouders, producenten, verwerkers partners en strategische partners en relaties van harte welkom. Etienne Hochs: “18 januari jl. werd ook in deze locatie van Kasteel Eyckholt de persconferentie gehouden inzake de presentatie van het RVS-LB keurmerk, maar dan in de sneeuw. De beweging naar heel Limburg was een feit. Nu staan we hier weer in de volle zon en hebben we opnieuw veel stappen gezet. Trots.”

Gastsprekers aan het woord:

Stephan Satijn (provincie Limburg)

Gedeputeerde Stephan Satijn (provincie Limburg) kreeg vervolgens het woord en gaf inzicht en uitleg over het woord ‘waardecreatie’ en sprak over het belang van RVS-LB voor de Limburgse Economie en het hebben van één streekproducten keurmerk. Stephan Satijn: “Door de samenwerking aan te gaan en ondersteuning te bieden aan RVS-LB kunnen ondernemers het Limburgse product beter op de markt brengen en zelfs beter maken. Iedereen die onze provincie ontmoet, wil Limburg ook op het bord zien. Alles draait om samenwerken, samendoen. Waardecreatie gaat ook om de economie en om het sociale perspectief. Het gaat om het gevoel dat je samen ergens aan werkt. Ook het label maakt Limburg groter als merk. De essentie blijft om samen zaken te ontwikkelen. Ons 10 jaren plan realiseren we samen. En dat gaat niet zomaar, dit vraagt om een lange adem. Namens provincie Limburg kan ik zeggen dat ik het veelbelovend vind, over wat ik zie. Je ziet duidelijke momenten dat je moet doorgroeien en je moet dan vooral niet afwachten. Provincie Limburg spreekt ook voor de komende jaren haar steun uit voor RVS-LB.”

Stan Beurskens St. Martinus en Ruud Verstegen van Landgoed Overst Voerendaal

Vervolgens kregen Stan Beurskens St. Martinus en Ruud Verstegen van Landgoed Overst Voerendaal het woord van dagvoorzitter Jules Coenen.
“Gezamenlijk hebben wij een Limburgse wijn ontwikkeld: ‘Limburgse Witte Weelde’ (jaartal 2023). Vroeger was het lastig om met wijnboeren samen te werken, nu is de tijd heel anders. Wij werken nu al jaren samen en hebben vertrouwen in elkaar. De Limburgse wijnbouw staat in de kinderschoenen en deze sector mag uitgebreid worden met boeren die op dit moment nog geen druiven verbouwen. De nieuwe naam? Deze wijn draagt met trots de naam Limburgse Witte Weelde.

De naam herbergt de Limburgse trots. De start van het nieuwe seizoen is door de weersomstandigheden (vorst en regen) niet goed gegaan, dit is heel heftig. We hebben een product van Limburgse bodem en het heeft een goed klimaat nodig om tot een goede vrucht te komen. En de bodem gebruiken wij tot het tot stand brengen van onze streekproducten, waaronder deze witte wijn. De wijn (2023) is vanaf maandag 1 juli te koop voor de horeca via de website RVS-LB en voor de consument via de VVV-winkels.”

Strategisch partner SVL tekent overeenkomst

Vervolgens werd de strategisch partner SVL naar voren gehaald en werd de officiële ondertekening van het strategisch partner contract waarheid. Getekend hebben Iris Bakker namens Visit Zuid-Limburg, Leontien Mees Maastricht Marketing, Pascal Schreurs Visit Noord Limburg en Giel Polman namens Limburg marketing. Bestuurslid Etienne Hochs zette als laatste zijn handtekening. Er werd luid geapplaudisseerd, klik hier voor meer informatie.

Giel Polman: “Het gaat om de sector Leisure. Juist voor Limburg is dit heel belangrijk. We zetten 4,2 miljard euro om in het toerisme. Als de multiplier meegenomen wordt zou het getal nog veel hoger zijn. Zorg dat de sector gesteund wordt. Het agro toerisme verdient aandacht op de politieke agenda. Wij bekijken samen hoe we de link kunnen leggen tussen het agro toerisme en RVS-LB. Want ook toeristen willen de streek proeven en beleven. Daarvoor komen ze juist naar Limburg.”
En daar werd de link naar de boerderijwinkels gelegd. De eigenaren van boerderijwinkels laten via hun eigengemaakte vlogs zien waar ze voor staan en vertellen het verhaal achter de onderneming en van het product. De vlogs werden vervolgens aan het publiek gepresenteerd en zijn ook te bekijken op de website van RVS-LB. De vraag bestaat of we de boerderijwinkels kunnen verbinden om ook de logistiek te kunnen organiseren? Daarom is de pilot gestart met makers en verwerkers die de eigen producten rechtsreeks aan de consument verkopen. Samen met RVS-LB wordt een versterkende samenwerking, ook op het gebied van transport en dus logistiek mogelijk.

Susanne Görtz (LLTB)

Daarna kreeg Susanne Görtz (LLTB) het woord en ze vertelde waarom LLTB strategisch partner is van RVS-LB en dat het ook belangrijk is voor de leden. Daarna ging ze dieper in op de sociaaleconomische toegevoegde waarde, de kansen in de landbouw. Susanne Görtz: “Wat we eigenlijk zien is dat we – de producenten en verwerkers – elkaar vaak nog niet kennen. Het meest vervelende is een anoniem product. Je kunt dus kansen pakken om samen te werken en te kijken naar innovaties. Daarnaast kijken wij naar het gebruik van de reststroom en als LLTB willen we graag dat de bedrijven economisch sterk blijven. Samen komen we immers verder. Hoe belangrijk de samenwerking in de sector is? De samenwerking tussen telers is van groot belang, je kunt elkaar helpen. We hebben zoveel uitdagingen binnen de sector en we moeten het samen doen en elkaar niet als concurrent zien. Tot slot hoop ik dat er hele mooie producten uitkomen waar we trots op zullen zijn.”

Pascal Vandermeulen, directeur Coöperatieve Rabobank Zuid-Limburg West

Vervolgens kwam Pascal Vandermeulen, directeur Coöperatieve Rabobank Zuid-Limburg West aan het woord:
Waarom we gestart zijn als strategisch partner van RVS-LB? Er is een spanningsveld in rechtsgrootte en opbrengsten, zeker als je wilt concurreren op de wereldmarkt die veel efficiency vraagt. Het gaat niet alleen om het efficiënt organiseren maar ook om samen waarde te creëren met elkaar (true value). Een aantal jaar geleden hebben we uitgesproken dat er een voedseltransitie nodig is, waar food agro en toerisme samen kunnen optrekken en waar we lokaal kunnen produceren. We willen duurzamer produceren en bijdragen aan een vitale Limburgse voedselketen. Jazeker zijn we trots op RVS-LB.”

Past het strategisch partnership met het RVS-LB in de visie van Rabobank op de agrofoodsector 2040? “Dit sluit goed aan. Een groot aantal componenten komen terug. Eigenlijk is de consument een koopjesjager. 10% geven we uit aan voeding en de efficiëntie drukt op de aarde, het klimaat en een deel van het voedsel verspillen we ook. We zijn ook bezig met het klimaatakkoord van Parijs. En er zou in de agro foodketen eerlijker beloond mogen worden. Er is een balans nodig tussen natuur en de productie. Immers de consument gaat in de toekomst meer uitgeven aan voedsel. De bereidheid wordt groter. Waarbij je gezond geproduceerd voedsel krijgt waarbinnen we de opwarming van de aarde tegen gaan; dit is true value en hier zullen we allen een bijdrage aan moeten leveren. Bewustwording, faire pricing, local consumeren en produceren.
Het economisch belang is groot. 4,2 miljard is fantastisch mooi. 12 miljard als je het optelt bij het toerisme. Sectoren zijn we aan het verknopen en ook voor de Rabobank is het van groot belang. We zijn van oorsprong een krediet organisatie voor de agrarische sector. Het is een feit: het is van groot belang dat consumenten streekproducten kopen vanuit de streek waar men vandaan komt.”

Jan-Paul Rutten, Gulpener

Daarna kreeg Jan-Paul Rutten (Gulpener) het woord. “Ons familiebedrijf is gebouwd op het gedachtegoed, value driven. Met lokale streekproducten zijn we als basis in de jaren ‘90 vertrokken. Het gaat echt om grondstoffen uit de regio. Maar uiteindelijk zit de uitdaging in de logistiek en ontstaat de kracht binnen het systeem als je gezamenlijk de krachten bundelt. Daar is de tijd nu rijp voor. Het gaat om gezonde en echte lokale producten die je kwijt kunt, waarbij de gezamenlijke trots voelbaar is. Deze kracht die wij ondervinden vanuit RVS-LB – het samen de schouders eronder zetten – waardeer ik ongelofelijk.”

Jules Goossens (programmamanager RVS-LB)

Jules Goossens (programmamanager RVS-LB) nam vervolgens het woord.
“Dank dat jullie er zijn en ik ben trots maar vooral dankbaar hier deel vanuit mogen te maken en op wat we bereikt hebben. We staan pas aan het begin en het meeste moet nog gebeuren. Een van de doorbraken is dat we in staat zijn om een heel Limburgs ontbijt te presenteren. De eerste gesprekken met diverse hotels en andere horeca zijn al gevoerd. Men is enthousiast. Op de BBB (horecavakbeurs in Maastricht) begin oktober zullen wij met het LIOF en provincie Limburg het Streekhelden-plein invullen. Zonder de medewerking van onze strategische partners, verwerkers en producenten en streekhouders lukt het niet. We doen het samen, met en voor elkaar. Ook in de logistiek/distributie zie je nu FoodHubs en samenwerkingen tussen partners ontstaan. Dit is essentieel! De eerste verkopen gaan wij nu dankzij deze samenwerkingen realiseren.”

In de tussentijd werd de wijn aan iedereen aangeboden en werd er een toast uitgebracht.

Jules Goossens vervolgt met een toast op deze mijlpaal en kondigt aan dat de wijn vanaf 01/07/2024 via de site www.rvslb.nl te koop is.
Spontaan meldt Pascal Vandermeulen (Rabobank) de eerste 100 flessen al gelijk te willen kopen. Uiteraard wordt voor deze strategisch partner van het RVS-LB deze de uitzondering gemaakt.

Marc Helwegen (ketenregisseur RVS-LB)

Vervolgens aan het woord: Marc Helwegen (ketenregisseur RVS-LB)
Waar ben je trots op? Marc: “Ik ben vooral trots als ik deze mensen bij elkaar zie zitten. Dat producten reeds te koop zijn onder meer bij Bidfood, maar ook via Vitamientje. Jullie gaan zo proeven van een heerlijke burger gemaakt van Oesterzwam, kaas en vlees uit de eigen regio, aspergesoep, Limburgs ijs en een frietje zuurvlees. De fruitsappen, gebakjes, energierepen, Gulpener bieren en Limburgse wijn: proef en geniet ervan. Ik ben trots dat ik mag samenwerken met jullie allen.”

Dankwoord Etienne Hochs

Etienne Hochs sloot de boeiende middag af met de woorden: “We zijn trots op de producten, onze partners, op Limburg en op de transitie. Vanaf 18 januari jl. hebben we de beweging naar Limburg doorgezet. Vandaar zal een nieuw bestuurslid Pauline van Beusekom toegevoegd worden aan het bestuur van RVS-LB. We zijn echt heel blij dat zij een bijdrage wil leveren aan RVS-LB voor Limburg.

Iedereen heeft genoten, gesproken en beleefd en ontmoet.
Jules Coenen bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

Impressie van de middag

Fotografie: Gé Beurskens, Reclamebureau Magenta.
Verslaglegging en videografie: Marloes Beurskens, Reclamebureau Magenta.