Onze strategische partners

Onze strategische partners zijn meerjarig verbonden aan het Regionaal Voedselsysteem Limburg. Zij ondersteunen en dragen bij aan de gebiedsontwikkeling in de regio voor een gezond ecosysteem.

Provincie Limburg

Gezonde en voedzame streekproducten uit het Limburgse land op de kaart zetten. Dat is het doel van de nieuwe stichting ter stimulering van Regionaal Voedselsysteem Limburg. Ondernemers, overheid en onderwijs dragen allemaal een steentje bij. De Provincie Limburg levert een financiële bijdrage aan dit initiatief.

Rabobank

De Rabobank staat midden in de samenleving en investeert en innoveert samen met de omgeving. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Limburg waar mensen graag wonen, werken en ondernemen. Dat doen we aan de hand van de thema’s: Energietransitie, Duurzaam Wonen, Financieel Gezond Leven, Duurzaam Ondernemen en Banking4Food.

LLTB

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is dé belangenbehartiger van agrariërs in Limburg. De vereniging neemt positie op het snijvlak tussen de ondernemer en de maatschappij. Wij ondersteunen leden in goed ondernemerschap en duiden het maatschappelijk belang van de Limburgse land- en tuinbouw.

Visit Zuid-Limburg

De regio Zuid-Limburg met haar prachtige glooiende landschap, dát is waar ons hart sneller van gaat kloppen. Met het kleine team werkt Visit Zuid-Limburg vol enthousiasme aan het op de kaart zetten van deze prachtige regio. Nationaal én internationaal. Ook voelen we ons mede verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van Zuid-Limburg, wat terug te zien is in het beleid en de producten die we samen met onze partners opstellen. Visit Zuid-Limburg is trotse partner van het Regionaal Voedselsysteem Limburg.