Samenwerking met onze strategische partners is geformaliseerd, 30 januari 

Op 30 januari jl. vond de eerste bijeenkomst plaats met de adviesraad (strategische partners) en het bestuur van RVS-ZL bij het Lubosch Land in Ransdaal. De locatie van deze meeting was met zorg uitgekozen.
Het natuurinclusief agrarische familiebedrijf Lubosch Land verwoordt immers alles waar RVS-ZL voor staat. RVS-ZL en haar partners zijn trots op Zuid-Limburg, op de producenten, verwerkers, telers, boeren en kwekers.
Samen en daadkrachtig zetten wij gezonde en voedzame producten van eigen bodem in de markt, tegen eerlijke en transparante prijzen voor alle partijen uit de keten. Het gaat om verbinden, verknopen en verkopen…

Tijdens deze bijzondere bijeenkomst werd de overeenkomst getekend door de voortvarende en gedreven partners en het bestuur, om zo de samenwerking binnen RVS-ZL te onderstrepen en kracht bij te zetten.
De samenwerking is gericht op de groeiende positie van RVS-ZL. Alleen samen kunnen we er een groot succes van maken, voor nu en voor later.

Op de foto (v.l.n.r.):
Susanne Görtz (LLTB)
Etienne Hochs (voorzitter RVS-ZL)
Merijn Luijkx (Rabobank)
Lia Roefs (Provincie Limburg)
Jules Goossens (secretaris RVS-ZL)
Iris Bakker (Visit ZL)
Laura Nieboer (penningmeester RVS-ZL)

“Door een impuls te geven aan korte ketens en streekeigen consumptie, draagt het Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg bij aan een duurzame transitie van de agrarische sector.”

Lia Roefs, Gedeputeerde Water Wonen Ruimte en Landbouw, Provincie Limburg

“Wij ondersteunen het RVSZL omdat een kortere keten een eerlijke prijs voor boeren en tuinders bevordert, en zij zo waardering krijgen voor zowel de prachtige Limburgse producten als de zorg voor het landschap.”

Susanne Görtz, LLTB

“Als Rabobank vinden we het relevant dat er toekomstperspectief blijft voor agrarisch ondernemers en we willen ze helpen bij het maken van de voor hun passende keuzes in de voedseltransitie. Het Regionale Voedselsysteem kan een heel mooi alternatief zijn als duurzaam verdienmodel, in balans met de natuur. Niet alleen goed voor de agrarische sector, maar juist voor de gehele voedselketen – tot en met de consument. Dit ondersteunen wij van harte!”

Merijn Luijkx, Rabobank

“Het is een trend dat toeristen de verbinding zoeken met de bestemming waar ze naartoe reizen. Ze willen ín het DNA van het gebied duiken. En een essentieel onderdeel van dat DNA is natuurlijk het streekproduct. Mede door het werk van de Stichting Regionaal Voedselsysteem kunnen onze gasten binnen afzienbare tijd in onze horeca en in onze winkels kennismaken met een breed assortiment aan producten van Limburgse bodem.”

Anya Niewierra, Visit Zuid-Limburg.nl