Rabobank

Strategische partner

De Rabobank staat midden in de samenleving en investeert en innoveert samen met de omgeving. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Limburg waar mensen graag wonen, werken en ondernemen. Dat doen we aan de hand van de thema’s: Energietransitie, Duurzaam Wonen, Financieel Gezond Leven, Duurzaam Ondernemen en Banking4Food.

Met het onderwerp Banking4Food richten wij ons op de voedseltransitie. Waarbij enerzijds focus is op de productie van gezonde en duurzame voeding en anderzijds versterking van de verbinding tussen het platteland en de stad. Als Rabobank investeren we hierin; op lokaal en regionaal niveau enbieden wij verschillende mogelijkheden die kunnen leiden tot nieuwe business en samenwerking.

Onze uitgebreide kennis en netwerk, zowel in de agrarische sector als andere bedrijfssectoren, bij relevante stakeholders, maar ook richting de consument, helpt hier enorm bij. We denken niet alleen mee bij de ondernemer aan tafel, maar leggen ook verbindingen naar ketenpartijen en andere betrokkenen om samen verder te komen. Vanuit deze context zijn de Rabobanken in Limburg één van de ‘founding fathers’ van het Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg.

Limburg is uniek, we kunnen alle voedingsmiddelen produceren die in Nederland geproduceerd kunnen worden. Hoe mooi is het om deze mooie producten ook in de regio te laten consumeren! Door alle goede aspecten in het lokale ecosysteem bij elkaar te brengen, kan dit model een alternatieve doelgroep bereiken naast de globale voedselmarkt en zo de agrarische sector, maar ook de ketenpartners, toekomstbestendig houden, in balans met haar omgeving. Als strategisch partner denken we actief mee en stimuleren we deelnemers om gemotiveerd deel te blijven nemen en zo elkaars proposities te versterken. Verknopen-Verbinden-Verkopen in optima forma!