Praktijkdag en onderzoek tafelaardappel

Op dinsdagmiddag 12 september jl. vond  op Proefboerderij  Wijnandsrade de jaarlijkse Praktijkdag plaats, georganiseerd door WUR Open Teelten en Stichting Proefboerderij  Wijnandsrade. Deze middag werd voor zowel de sector Akkerbouw als Veehouderij georganiseerd. Jules Goossens van RVS-ZL, verzorgde een presentatie over het ‘perspectief voor regionaal en duurzaam geproduceerd voedsel’ vanuit Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg. Tijdens deze bijeenkomst kwam ook het onderzoek ‘rassenvergelijking tafelaardappel’ aan bod.

Diverse onderwerpen passeerden de revue zoals: 
• Rassenkeuze wintertarwe en wintergerst 2024 Agrifirm
• Nitraatopgave in de aardappelteelt WUR Open Teelten en M-ARC
• Onkruidbestrijding 2030 in suikerbieten WUR Open Teelten, Cosun Beet Company en Delphy
• Rassenkeuze suikerbieten, basis voor een gezonde teelt KWS, SESvanderHAVE, BetaSeeds en Strube
• Telen en voeren van “nieuwe” eiwitgewassen Agrifirm
• Meerwaarde Kruidenrijk grasland en luzerne DLF
• Nitraatopgave in de maisteelt – Grondig Boeren met Mais WUR Open Teelten en Arvalis

• Maisrassen Limagrain, Syngenta, KWS en Farmsaat

Onderzoek rassenvergelijking tafelaardappel op  Lössgrond in Zuid-Limburg

Op 2 locaties op de Zuid Limburgse Lössgrond worden 6 rassen tafelaardappel vergeleken. De rassen worden per locatie in 2 herhalingen gepoot. Daarbij wordt gekozen voor een perceel zonder beregening en een perceel met mogelijkheid tot beregening. De rassen zijn geselecteerd op basis van geschiktheid (smaak en verwerking) van de rassenvergelijking in 2022 en op basis van het nieuwe criterium (2023): smaak en robuustheid.

Afbakening en/of Randvoorwaarden
WUR| Open Teelten gaat op zoek naar rassen, die voldoen aan bovengenoemde eisen en zorgt voor het aanleveren van het pootgoed door de betreffende firma’s.
WUR | Open Teelten verzorgt de aanleg, onderhoud en oogst van het proefveld en voert tevens enkele gewas waarnemingen uit. De gewas verzorging wordt uitgevoerd volgens praktijk. Daarbij wordt bij de bemesting een gematigd niveau aangehouden. Bij oogst wordt van elk veldje de opbrengst, sortering en OWG bepaald. Van de geoogste knollen wordt circa 15 kg bewaard om vervolgens te kunnen worden verwerkt door de horeca. Eind september vindt de handmatige oogst per veldje plaats. Dan zal de opbrengst bepaald worden. De aardappelen zullen door WUR| Open Teelten worden gesorteerd op aantal, kwaliteit (o.a. schurft) en de OWG Aardappelen zullen worden bewaard in netzakken te Vredepeel. De aardappeloogst is op 20 september in volle gang. De uitkomst van het onderzoek zullen wij spoedig met u delen.

Ook partner of deelnemer worden? Meld u hier aan en ontmoet RVS-ZL. 

Met aandacht voor innovatie is RVS-ZL trots op makers, telers, boeren en kwekers van Zuid-Limburg. Samen en daadkrachtig gezonde, voedzame producten van eigen bodem in de markt zetten, tegen eerlijke en transparante prijzen voor alle partijen uit de keten is het streven. RVS-ZL verbindt, verknoopt en verkoopt…

RVS-ZL