Loading...

Regionaal Voedselsysteem Limburg

Het Regionaal Voedselsysteem Limburg is een samenwerkingsverband van schakels uit de regionale voedselketen, overheid en onderwijs om gezonde, voedzame streekproducten van eigen bodem in de markt te zetten. Tegen een eerlijke en transparante prijs, voor alle partijen uit die keten; van boer en bakker tot restaurateur en winkelier. Producten die betaalbaar zijn door hun prijsniveau. Duurzaam, omdat de Limburgse streekproducten binnen de eigen regio blijven, dus minder kilometers maken tot aan de consumptie. Kenmerkend, doordat ze zijn gebaseerd op streek eigen recepturen. En Bourgondisch; vanzelfsprekend, want ze komen direct van de rijke Limburgse bodem.

Bronvermelding en copyright Rabobank 2021

Bourgondisch genieten

Limburg is het meest Bourgondische stukje Nederland. Dat zien we terug in alle aspecten van het leven. Het rijkgeschakeerde landschap bestaat uit uitgestrekte weiden, vers geploegde akkers, heuvels met wijnranken, fruitgaarden in bloei en graanvelden die de heuvels onder een goudgele deken bedekken.

Uitgelezen kans

In een tijd waarin schaalvergroting en prijsconcurrentie onvermijdelijk leiden tot verlies van kwaliteit en authenticiteit en tot vervlakking van smaken, laat Limburg een krachtig tegengeluid horen. De consument, de gast, de toerist van vandaag is op zoek naar authentieke beleving. Naar nieuwe, verrassende eet en drink ervaringen. Zij zoeken naar bijzondere en eerlijke producten en smaken met een verhaal. Hier ligt een uitgelezen kans. Een kans die we samen kunnen benutten via het Regionaal Voedselsysteem Limburg.

Herkenbaar streekproduct RVS-LB

Limburgs Streekproduct. Dat vertelt het logo van het Regionaal Voedselsysteem Limburg, dat als een keurmerk op de verpakking van een product staat. Het beeldmerk vinden we terug op de kaart van een restaurant, in de etalage van een verkoper, het prijkt aan de gevel van een producent, staat op een bord in de boomgaard van de teler of in het land van de boer. Zo herkent de consument dat het om een bijzonder kwaliteitsproduct uit de regio gaat en krijgt de leverancier extra aandacht en verkoopkracht. wil je ook een schakel worden binnen het netwerk van RVS-LB? Meld je meteen aan en doe mee!

Mens, natuur, landschap en regionale economie

Niet alleen producenten, leveranciers en consumenten profiteren van RVS-LB.  De impact van het Regionaal Voedselsysteem Limburg reikt verder. Het geeft een impuls aan lokaal en regionaal ondernemerschap. Het verbindt mensen in gemeenschappelijke trots. Het draagt bij aan het behoud en de versterking van het kenmerkende Limburgse landschap en zijn biodiversiteit. En daarmee voedt het ook het toerisme, door zijn immense aantrekkingskracht komen mensen terug. Kortom: het leven is goed in Limburg.