LLTB

Strategische partner

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is dé belangenbehartiger van agrariërs in Limburg. De vereniging neemt positie op het snijvlak tussen de ondernemer en de maatschappij. We ondersteunen leden in goed ondernemerschap en duiden het maatschappelijk belang van de Limburgse land- en tuinbouw.

Boeren en tuinders werken iedere dag ontzettend hard voor ons eten, het landschap en de samenleving als geheel. De land- en tuinbouw zijn onderdeel van de oplossingen voor tal van uitdagingen, waarmee de hele samenleving te maken heeft. Van gezonde voeding tot werkgelegenheid, van economische groei tot klimaatopgaven en van het leefbaar houden van het platteland tot het zorgen voor een groene leefomgeving. Boeren en tuinders houden Limburg gezond!

Wij steunen het Regionaal Voedselsysteem Zuid Limburg dan ook van harte als strategisch partner. We zijn trots op de Limburgse producten en delen deze trots graag met de Limburgse consument. Door RVSZL krijgen de mensen achter de producten een gezicht, en kunnen we nog beter vertellen met hoeveel passie en zorg de diverse producten worden geproduceerd. Deze transparantie is voor zowel de burger, die weet waar zijn eten vandaan komt, als de boer, die een sterkere positie in de keten krijgt, een groot voordeel.