Groeikansen voor RVS-ZL, 22 maart 2023

Op 22 maart jongstleden vond een inspirerende bijeenkomst plaats van RVS-ZL voor relaties en genodigden op locatie van de Rabobank Heerlen. Alle 45 aanwezigen hadden veel aandacht voor het gehele programma.
Programmamanager RVS-ZL Jules Coenen stond stil bij de goede voortgang van de afgelopen maanden en besprak tevens de toekomst, waarbij de verdubbelaar van (streek)producten, omzet en deelnemers centraal stond. Tevens werd aangekondigd dat Jules Goossens – nu bestuurslid- het stokje van Jules Coenen per 1 mei aanstaande gaat overnemen. Diverse gastsprekers kwamen vervolgens aan het woord. Gé Beurskens van Reclamebureau Magenta sprak over de nieuwe website RVSZL.nl, de marketing en communicatie van RVS-ZL waarbij alles draait om verbinden, verknopen en samenwerking.
Nieuwe informatie en plannen met betrekking tot de groothandels en ketens werd gedeeld door Marc Helwegen van RVS-ZL. Alphons Kurstjens, vertrekkend directeur Rabobank Zuid-Limburg Oost, gaf aan dat de Rabobank tevens pleit voor de kracht van een Food Hub als fijnmazig netwerk in Zuid-Limburg. Een afscheidswoord volgde. Mark Luikens van Zuid-Limburg Bereikbaar effende de weg naar efficiënt en op termijn duurzaam transport middels zijn betoog over Logistiek en hun Partnerschap met het Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg. Carlo Verhart (programmamanager van Voedsel Verbindt) inspireerde de aanwezigen en stond stil bij de successen van Voedsel Verbindt, het belang van samenwerking en betrokkenheid van ondernemers binnen een regionaal voedselsysteem. En tevens gaf hij aan dat een verdere samenwerking een goede zaak is. Vooral om van elkaar te leren, ook als het gaat om inzichten en data.

Met aandacht voor innovatie is RVS-ZL trots op makers, telers, boeren en kwekers van Zuid-Limburg. Samen en daadkrachtig gezonde, voedzame producten van eigen bodem in de markt zetten, tegen eerlijke en transparante prijzen voor alle partijen uit de keten is het streven. RVS-ZL verbindt, verknoopt en verkoopt…

RVS-ZL